Fritidhemmens dag

Den 9 maj firas fritidshemmens dag. För många är fritidshemmen en självklar del av skoldagen. En trygg plats där elevernas kunskaper, samarbetsförmåga, självkänsla och sociala utveckling stärks. Men för andra upplevs att tiden som spenderas i fritidshemmet inte alltid används till lärande eller meningsfulla aktiviteter. Det är hög tid att alla elever får tillgång till fritidshem av hög pedagogisk kvalitet. 

I Tyresö fick fritidshemmen 2014 stark kritik av skolinspektionen på grund av bristande kvalité, bristande likvärdighet. Det är dag att politiken ger Tyresös personal rätt förutsättningar för att lyckas med sitt uppdrag!

Mer om tillsynen kan du läsa här; http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=518532. Ett utdrag;

 Tillsynen av fritidshemmen i Tyresö kommun visar att det finns stora skillnader mellan olika fritidshem, och vissa fritidshem har svårigheter att leva upp till läroplanens mål om en stimulerande verksamhet och en meningsfull fritid för alla elever. Ibland är elevantalet i grupperna väldigt högt, det saknas pedagogiskt högskoleutbildad personal och personalen ges inte alltid möjligheter att genomföra en pedagogiskt planerad verksamhet….”

” Vid några fritidshem är grupperna så stora i förhållande till lokalerna och till antalet pedagoger att fritidshemmens pedagogiska uppdrag inte alltid kan genomföras.

Tyvärr har alldeles för lite hänt sedan dess. Jag vill se en mer tydlig satsning och förstärkning, för personalen runt om i Tyresö för att ge våra barn en än mer fantastisk fritidsverksamhet.

Socialdemokraterna tror att fritidshemmen har en enorm potential att bidra till både högre kunskapsresultat och ökad jämlikhet, men att vi har ett stort jobb framför oss innan alla fritidshem lever upp till sin potential. Fritidshemmets lärandeuppdrag behöver synliggörs på alla nivåer och fritidspedagogernas unika kompetens uppvärderas så att personalen får tid för att planera och utveckla verksamheten. Helt avgörande i det arbetet är att fritids sedan höstterminen år 2016 har fått ett eget kapitel i läroplanen.

Vi socialdemokrater har slagit fast att fritidshemmen ska utvecklas så att det finns möjlighet till mer läxhjälp, läsande och extrastöd. Detta för att ge alla elever samma stöd i skolarbetet. Vem som utför det extrastödet avgörs av professionen.

Med en bättre samverkan mellan fritidshem och föreningsliv skulle fler fritidsaktiviteter kunna förläggas till fritidshemstid. Det skulle ge fler elever möjlighet att prova olika aktiviteter, även de vars föräldrar inte har råd med avgifter eller tid att följa med barnen på kvällstid. Idrottsträning och musikskola inom ramen för fritidshemmets verksamhet skulle ge alla elever samma chans till en meningsfull fritid och underlätta livspusslet för många familjer.

I Tyresö har vi socialdemokrater föreslagit en kultursatsning för fritidshemmen där olika föreningar skulle kunna involveras för att fler barn skulle ges möjlighet att prova på olika fritidssysselsättningar. Det är dock viktigt att satsningen möjliggör att alla barn som önskar delta, ges möjliget.

Regeringen investerar stort för att höja personaltätheten och på andra sätt stärka kvaliteten i fritidshemmen. I Tyresö kommun har vi fått ta del av över tre miljoner kronor av regeringens miljardsatsning på fritidshemmen. Genom lågstadielyftet har skolorna också kunnat anställa mer personal på lågstadiet, både lärare, fritidspedagoger och annan personal.

Det är tydligt att det är en socialdemokratisk regering som gör skillnad för Tyresös barn.

Maila mig gärna om du har synpunkter och ideér om hur fritidshemmen i Tyresö kan stärkas och utvecklas. Jannice.rockstroh (at) tyreso.se

https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/fritids/