Inga träffpunkter för äldre om alliansen får bestämma

Vi socialdemokrater i Tyresö vill införa träffpunkter för äldre i vår kommun. Vi är övertygade om att det på ett bra sätt kan erbjuda social gemenskap, fysiska aktiviteter samt hjälp och råd för pensionärer gällande myndighetskontakter och kost. Något som den moderatledda alliansen i Tyresö inte håller med om.

-Tyvärr föreslås avslag på vår motion om att införa träffpunkter för äldre. Istället ska en sammanställning av nuvarande aktiviteter tydliggöras och åskådliggöras för våra äldre, något som i och för sig är bra, men inte på långa vägar möter den ambitionsnivån vi socialdemokrater vill erbjuda våra äldre i Tyresö, säger Anita Mattsson (S) Oppositionsråd.

Forskning visar att psykisk ohälsa kraftigt har ökat bland äldre på senare tid och en orsak är ensamhet. Ett sätt att stoppa utvecklingen och motarbeta ohälsa bland äldre är att skapa förutsättningar och plattformar för umgänge och social gemenskap. I Haninge erbjuds idag åtta träffpunkter för äldre vilka erbjuder kunskap om friskvård, tematräffar, träning, anhörigcirklar och samtalsgrupper. I Jordbro har man även ett spännande projekt för att äldre och ungdomar ska mötas. Vi är övertygade om att Tyresö måste göra mer i det förebyggande arbetet mot våra äldre och ambitionsnivån måste höjas, att införa träffpunkter skulle vara ett led i det arbetet.