Inriktning för Björkbackens äldreboende beslutat

På kommunfullmäktiges möte den 20 maj fattades beslut om inriktning för Björkbackens vård- och omsorgsboende på Björkbackens äldrecentrum. Beslutet innebär att Björkbackens vård-och omsorgsboende renoveras till ett modernt boende med välfärdsteknik i framkant.

En av de första initiativen Tillsammans för Tyresö drog igång vid det nya styrets tillträdande var att stoppa nedläggningen av Björkbackens äldreboende. Istället för nedläggning skulle Björkbackens utvecklas till ett modernt vård- och omsorgsboende. Nu är inriktningen beslutat för det framtida boendet.

Följande verksamhet kommer att inrymmas i de blivande lokalerna:

  • 44 boendeplatser med huvudinriktning för personer med demenssjukdom. Planeringen är att en avdelning avdelas för personer med somatisk problematik och eller korttidsvård/växelvård.
  • Dagverksamheter för personer med demenssjukdom ska kunna inrymmas.
  • Samlingslokaler och träffpunkt för seniorer ska kunna inrättas.
  • Hemtjänsten kommer preliminärt erbjudas lokaler i fastigheten Björkebo inom Björkbackens äldrecentrum.

Med beslutet kommer förvaltningen och uppdragstagaren att arbeta för ett boende med välfärdsteknik i framkant.

Detta innebär exempelvis följande:

  • Vändbara spoltoaletter (japanska toaletter).
  • Förhöjd standard vad gäller handtag och andra hjälpmedel.
  • Ljuddämpande golv och belysning som är  anpassad för målgruppen. Fiber installerat i varje lägenhet Ökad möjlighet för tillredning av enklare matlagning och bakning.
  • Utvecklad och moderniserad utegård.

– Det är glädjande att vi nu går vidare med nästa steg i utvecklandet av Björkbackens äldrecentrum. Ingen tyresöbor ska behöva flytta från kommunen för att hitta en boendeplats på ett äldreboende. Med detta beslut ser vi till att tillföra äldreboendeplatser i Tyresö och tar vårt ansvar för de äldres omsorg och trygghet, säger Susann Ronström (S) vice ordförande äldre- och omsorgsnämnden.

201119 Äldreboende i Tyresö. Björkbackens Äldrecentrum. Lars Wennberg och Maria Rey. undersköterska.
Foto: Martina Huber /Socialdemokraterna