Ny skola i Fornuddsparken

Ärendet kring byggnation av ny skola och vård – och omsorgsboende i Fornuddsparken debatterades på ett extrainsatt kommunfullmäktige, onsdag 15 mars.

Beslutet är taget. Trots motstånd från många Tyresöbor och hela oppositionen röstades Alliansens förslag igenom med 26 röster mot 21 (4 avstod). Nu ska en ny större skola på parkens mark och ett nytt vård- och omsorgsboende byggas i Fornuddsparken.

Trollbäcken har behov av fler skolplatser, Trollbäcken och hela kommunen har ett stort behov av fler vård- och omsorgsboendeplatser. Detta är något alla är överens om. Att skolan ska vara modern, flexibel och täcka behovet av platser är vi också överens om. Att vård- och omsorgplatser ska vara tillräckliga för att täcka behovet, fint och ändamålenliga, det är vi också överens om. Men där slutar enigheten.

Det som den borgerliga majoriteten nu kommer att genomföra i Fornuddsparken innebär att:

  • Sofiebergsskolan riskerar att läggas ner, trots vallöften om att den skulle vara kvar.
  • En skola för 700 elever byggs, en av kommunens största. Skolan kommer att ta upp en större del av parkmarken än den idag befintliga skolan.
  • Fullstor idrottshall kommer att byggas i parken.
  • Fler barn får längre till skolan, trafikflödena ökar runt skolan och parken.
  • Bygget är en stor investering som leder till högre hyreskostnader för skolan och mindre pengar till lärare och undervisning.
  • Ny väg kommer att byggas mellan Kumla Allé och Fornuddsvägen, med risk för 1700 passerande fordon/dygn.

Vi socialdemokrater har hela tiden ifrågasatt varför:

  • Inga konkreta kostnadsberäkningar finns framtagna, varken för den nya skolan, idrottshallen eller det nya vård- och omsorgsboendet.
  • Inga konsekvensanalyser för hur den ökade trafiken kommer att påverka området är gjorda.
  • Inga andra alternativ har utretts.

Vi har upprepade gånger föreslagit att andra alternativ ska utredas. Vi har konkret pekat på andra platser, som kan vara möjliga. Men inget annat alternativ har utretts.

En ansvarsfull ekonomisk politik är att vara rädd om skattebetalarnas och kommunens pengar. En ansvarsfull ekonomisk politik gör ordentliga beräkningar och konsekvensanalyser av alla investeringar och väger olika alternativ mot varandra för väl underbyggda och ansvarsfulla beslut ska kunna fattas..

Beslutet i frågan kring en av de största investeringarna för Tyresö kommun någonsin är nu taget utan konsekvensanalys och kostnadsberäkningar.

Läs mer om vårt förslag för Fornuddsparken

Se film från kommunfullmäktige 15 mars