Ny vårdcentral till Tyresö

 

Om vi socialdemokrater får väljarnas förtroende att leda Stockholms läns landsting efter valet så lovar vi att etablera en ny vårdcentral i Tyresö.

I samband med att alliansen införde vårdval på vårdcentraler 2008 så överlät de åt marknaden att ansvara för nya etableringar av vårdcentraler. Det har främst gynnat innerstan och de rikaste kommunerna, men missgynnat andra delar av länet. Tyresö hör till de kommuner i länet som har minst antal vårdcentraler per invånare. I Täby, där Irene Svenonius (M) och Filippa Reinfeldt (M) bor, finns dubbelt så många vårdgivare per invånare mot i Tyresö.

-För oss socialdemokrater är det centralt att sjukvården utvecklas efter invånarnas behov snarare än de privata vårdbolagens kalkyler, säger Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting. Med detta handslag lovar vi att förbättra vårdutbudet i ett område där varken marknaden eller den styrande alliansen förmått tillgodose detta behov.

Behovet av en ny vårdcentral i Tyresö är stort. Tyresö fick sin tredje vårdcentral 1994. Sedan dess har befolkningen vuxit med fler än 11 000 nya tyresöbor. Men det som idag är Aleris vårdcentral startade ursprungligen som en företagshälsovård som avlastade de andra vårdcentralerna, så egentligen får man gå tillbaka till 80-talet sedan Tyresö bara hade två vårdcentraler. Sedan dess har befolkningen ökat med mer än 15 000 personer.

– Tyresö har ett skriande behov av ytterligare en vårdcentral en längre tid, säger Anita Mattsson, oppositionsråd (S) i Tyresö. Jag är mycket nöjd med att vi nu kan lova att möta det behovet om vi vinner väljarnas förtroende i valet i landstinget. Om vi byter ut landstingsmoderaterna så kommer det att ge tyresöborna bättre tillgång till vård. Vi ser behovet av en riktig vårdcentral, medan Moderaterna nöjer sig om det öppnar en mindre husläkarmottagning. Det räcker inte.

Den nya vårdcentralen planeras i första hand att ligga i eller kring Granängsringen, ett område som kommer att växa betydligt framöver.