Nytt sportcenter!

Socialdemokraterna vill flytta ishallen Tyresö Centrum till Petterboda och bygga ett nytt sportcenter – förslag läggs på kvällens kommunfullmäktige.

Tyresös rika fritidsliv är en glädje för oss alla. Issporterna har många aktiva, och kapaciteten på halltider är knapp, ett problem som också delas av många andra idrotter. Skicket på ishallen har aktualiserats i och med utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum, då den planerar att rivas för att bereda plats åt nya bostäder. Tyresö ishall behöver ersättas. Placeringen av en ny ishall är planerad mellan Tyresövallen och Tyresövägen.

Den planerade ishallen beräknas kosta 133 miljoner kronor. Därtill tillkommer åtta miljoner för gestaltning av ishallens fasad samt  ett parkeringsgarage för 100 miljoner kronor.

Det är skatteintäkter  som vi socialdemokrater anser kan investeras mer klokt och vi har därför ett annat förslag på lösning, ett sportcenter vid Petterboda.

Redan vid budgetfullmäktige i juni 2016 höjde vi varningsflagg för kostnaderna för en ny ishall i ett centrumläge sedan dess har vi sett hur kostnaden har skenat jämfört med vad andra kommuner betalat för ishallar. Vårt förslag om ett sportcenter vid Petterboda skulle göra att ishall, rackethall och lekland skulle utgöra ett sammanhang och ha goda kommunala förutsättningar. Dessutom finns möjlighet till ytterligare en isrink.

Öppningen för en annan planering ser vi i de pågående förhandlingarna med Stockholms Stad angående markköp vid det så kallade kalhygget. Stockholm stad är beredda att sälja marken och kvar står att komma överens om en värdering. Det skulle möjliggöra att verksamhet som idag befinner sig i Petterbodaområdet, återvinning och bussgarage skulle kunna flyttas till marken vid kalhygget. Det skulle dessutom innebära att den tunga trafiken minskar genom Tyresö.

Ett sportcenter vid Petterboda har goda förutsättningar att bli ett attraktivt område som ligger nära kollektivtrafiken, och om bussgaraget flyttas finns också möjlighet att förstärka den gröna kilen som löper där, för att stärka ett av regionens svaga ekologiska samband.

Tyresö behöver en ny ishall, men inte till den orimliga kostnad och den placering som nu föreslås. Medborgarna i Tyresö har under de senaste 10 åren fått en allt större skuldbörda per person på grund av tanklösa investeringar och ogenomtänkta lösningar. Det är inte ansvarsfullt hanterat av skattebetalarnas pengar, vi vill se lite mer långsiktighet och seriositet i investeringarna. Ett sportcenter i

– Tyresö ska ha ett rikt föreningsliv, men vi vill också att skattebetalarnas pengar hanteras varsamt och att entrén till Tyresö inte domineras av ishallen, och i värsta fall ett parkeringsgarage som påminner om oljecisternerna i Bergs oljehamn i Nacka, avslutar Anita Mattsson (S) Oppositionsråd

Här kan du läsa mer om Socialdemokraternas förslag om sportcenter