Ombud till Partikongressen

Nu har medlemmarna i Stockholms län sagt sitt – från Byggnads Katarina Helling och ordförande i gymnasie- och vuxen
utbildningsnämnden Christoffer Holmström blir Tyresös representanter till Socialdemokraternas partikongress i vår.

Den 22–24 mars 2019 håller Socialdemokraterna sin 40:e ordinarie partikongress på Conventum i Örebro. Kongressen kommer i huvudsak att behandla två större teman: Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige samt Organisatoriskt reformprogram – som handlar om partiet som organisation.