Öppet brev till: Carolina Björnsdotter Paaskivi, Chef polisområde Stockholm syd

Som kommunstyrelsens ordförande och riksdagsledamot från Tyresö vill vi framföra en fråga som är en av de viktigaste i vår kommun. Frågan om trygghet finns på de flesta invånares läppar. Den nya kommunledningen som styr kommunen sedan januari 2019 har från dag ett arbetat med trygghet som en högt prioriterad politisk fråga.

Att samarbeta i trygghetsfrågor är den grundläggande byggstenen i ett arbete för att öka tryggheten. I Tyresö finns idag väl upparbetade samarbeten men det kan alltid bli bättre. Den reguljära polisnärvaron är för låg i Tyresö, även om de riktade insatserna som görs är konkreta och bra. Kommunpolisen gör också ett föredömligt arbete inom kommunen, men det räcker inte.

Den kontinuerliga polisnärvaron, både vad gäller patrullerande fysisk närvaro, förebyggande verksamhet och riktade insatser är otroligt viktig för att skapa en kommun där medborgarna känner sig trygga. Vi menar att det arbetet prioriterats ner i Tyresö. Dels för att vi numer på ett än tydligare sätt ingår i ett polisområde, men också för att den fysiska polisstationen avvecklades under slutet av 2015.

Sedan dess har trygghetsundersökningar visat en ökad otrygghet i kommunen, särskilt på fyra utpekade platser. Tyresö centrum, Alléplan, Strandtorget och Granängsringen upplevs av Tyresöbor som särskilt otrygga. Det är ett problem att vi samtidigt som vi har en ökande otrygghet upplever en minskad polisiär närvaro.

Utvecklingen i Tyresö är inte entydig. Antalet inbrott har minskat under de senaste fem åren. Samtidigt ökar droghandeln i kommunen, huvudsakligen i våra socialt utsatta områden. Även personrånen av yngre är ett växande problem som begränsar unga människor i vår kommun.

För oss är analysen av detta relativt enkel. Kommunen, polisen, föreningsliv och medborgare måste samarbeta för att återupprätta känslan av trygghet. Just nu vänder vi på varje sten för att lyckas med detta. Stöd till natt- och föräldravandrare. En ökning av fältassistenter. Verksamheten Tryggare Granängsringen. Satsningar på grannsamverkan. Dessutom ser vi över tekniska hjälpmedel såsom övervakningskameror för att öka tryggheten. Här tror vi att det är viktigt att de ökande polisresurser som nu finns också kommer vår kommun till del för att vi ska nå vårt mål.

Vi vill därför ställa en rad krav på polismyndigheten för att öka tryggheten i kommunen:

  • Att polisstationen i Tyresö återigen öppnas. Detta måste prioriteras från polismyndighetens sida.
  • Att den kontinuerliga polisnärvaron ökar i Tyresö, dels genom större stöd till kommunpolisen men också genom ökad närvaro av patrullerande enheter.
  • Att kommunpolisorganisationen ges tillräckligt med resurser för att tillsammans med kommunen arbeta förebyggande.

Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot                        Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande