Pressmeddelande: Maktskifte – Tillsammans för Tyresö

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet går in i slutförhandlingar om att bilda ett blocköverskridande styre i Tyresö kommun för mandatperioden 2019-2022. Ambitionen är att skapa ett ansvarsfullt och stabilt mittenstyre med tyresöbornas bästa i fokus.
Ajda Asgari, Miljöpartiets toppnamn; Anita Mattsson, (S) kandidat till kommunstyrelsens ordförande; Mats Lindblom (L) vice ordförande kommunstyrelsen

–     Det är glädjande att vi efter 20 år med Moderaterna kan få till ett blocköverskridande samarbete för att styra Tyresö de kommande fyra åren. Vi har haft en god dialog partierna emellan, där vi har identifierat ett flertal områden där vi är eniga, säger Anita Mattsson (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

–     En ekonomi i balans och en samsyn på budgeten är en förutsättning för att kunna samarbeta. Den samsynen tycker jag att våra tre partier har, sedan behöver vi diskutera vidare kring sakfrågorna. Det är alltid ett givande och tagande, men förutsättningarna för ett gott samarbete ser jag som väldigt goda, säger Mats Lindblom (L), kommunstyrelsens vice ordförande.

–     Vi ska ta krafttag i klimatarbetet i Tyresö och aktivt bidra till att nå de nationella klimatmålen, säger Ajda Asgari (MP), miljöpartiets toppnamn. Vi ser fram emot att ta fram ett miljöprogram, ett viktigt arbete som behöver prioriteras omgående i Tyresö.

Att ha en kommunal ekonomi i balans ser det nya styret som sin huvuduppgift. Det är en förutsättning för att kunna prioritera förskola, skola, äldreomsorg, klimat- och miljöarbete i kommunen. Prioriteringar som de tre partierna är helt överens om:

Skolan först.
Vi vill skapa en mer likvärdig skola. Fler lärarassistenter som avlastar lärarna, stärkt elevhälsa och ökad personaltäthet i förskola, skola och på fritids.

Låt äldre ta plats.

Fler äldreboenden i alla kommundelar så att äldre kan bo kvar i närområdet. Skapa träffpunkter för att stärka äldres möjligheter till en meningsfull vardag och att bryta ofrivillig ensamhet.

Krafttag i miljö- och klimatarbetet.
Aktivt bidra till att nå de nationella klimatmålen och skapa ett klimatsmartare Tyresö med miljön i fokus.

Det nya samarbetsstyret bjuder in till presskonferens den 24 oktober 2018, kl. 11:00
i Bio Forellens foajé. Adress: Bollmora Torg 9.


Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Anita Mattsson, kandidat till kommunstyrelseordförande
070-488 92 63
anita.mattsson@tyreso.se

Christoffer Holmström, politisk sekreterare
070-752 22 75
christoffer.holmstrom@tyreso.se

Kontaktuppgifter Liberalerna
Mats Lindblom, vice kommunstyrelseordförande
070-488 91 74
mats lindblom@liberalerna.se

Åsa de Mander, politisk sekreterare
070-5651477
asa.demander@liberalerna.se

Kontaktuppgifter Miljöpartiet
Ajda Asgari
073-903 38 34
ajda.asgari@mp.se

Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare
073-617 33 89
hampus.rubaszkin@tyreso.se