Rädda Björkbacken

Igår beslöt socialnämndens borgerliga majoritet att lägga ned kommunens enda ägda och drivna äldreboende. Socialdemokraternas besked är tydligt; De äldre som är i behov av äldreomsorg, ska kunna erbjudas det i Tyresö, därför är det viktigt att Björkbacken räddas och att Tyresö äger och driver ett eget boende.

På socialnämndens sammanträde den 28 september 2017, beslöt den borgerliga majoriteten att lägga ned Tyresö kommuns enda ägda och drivna äldreboende, Björkbacken. De boende placeras ut på privata aktörers boenden i kommunen. I den första etappen som läggs ned, sägs även upp till 50 anställda upp, mestadels ensamstående, deltidsarbetande kvinnor.

Vi socialdemokrater anser att ett kommunalt ägt och drivet äldreboende är av stor vikt för de äldre och vill behålla och rusta Björkbackens äldreboende. Björkbacken är ett tryggt, omtyckt och populärt äldreboende.

 

– Våra äldre i Tyresö säljs ut för att det påstås spara pengar, det är inte ansvarsfullt agerat av den moderatledda borgerliga majoriteten i Tyresö. Idag köper vi upp till 40 platser i andra kommuner i allt från Malmköping och Bollnäs för våra äldre. Vi socialdemokrater vill att alla Tyresöbor som har behov av äldreomsorg – ska kunna erbjudas det i Tyresö. För att möjliggöra det är ett steg att behålla, bevara och rusta Björkbackens äldreboende till ett modernt boende som möter dagens krav.

 

Ekonomiska kalkyler saknas

Att Björkbacken ska läggas ned beror på att vissa delar av lokalerna är utdömda av arbetsmiljöverket och måste rustas upp. Det har nämnts kostnader om 35 miljoner kronor för att rusta hygienutrymmen och bredda dörrar, en kostnad som Carl Johan Karlsson (S), socialnämndens andre vice ordförande, inte ger mycket för;

– Det har visat sig att det inte finns någon beräkning bakom renoveringskostnaderna och det är inte heller acceptabelt att slösa med Tyresöbornas skattemedel på det sätt som den borgerliga majoriteten gör när de låter äldreboende förfalla utan renovering så till den grad att den enda lösningen sägs vara att riva, och bygga nytt. Det har varit känt sedan länge att renoveringar har behövts, men den moderatledda ledningen har valt att avvakta. Trots hot om vite och nedläggning.

 Socialdemokraternas förslag

Det nya äldreboendet som föreslås i Tyresö Centrum föreslås drivas kommunalt, däremot kommer boendet att ägas av ett privat bolag vilket gör att Tyresös äldre blir beroende av en privat aktörs hyressättning. Vi socialdemokrater har vid flertalet tillfällen diskuterat vikten och föreslagit placeringar för fler  kommunala äldreboenden i Tyresö. Vi har drivit frågan om investeringar för Björkbacken, vilka ständigt avslås.

Att avveckla Björkbacken får tydliga och negativa konsekvenser;

  • valfriheten tas bort för de äldre som nu blir utplacerade på andra boenden än de valt.
  • 22 korttidsplatser försvinner helt och antas inte kunna lösas inom kommunen framöver
  • 50 personer blir i den första etappen uppsagda från Björkbacken, till stor del ensamstående, deltidsarbetande kvinnor.
  • det nya äldreboendet som föreslås i Tyresö Centrum kommer inte att erbjuda lika många platser som Björkbacken och kommer att ägas av privat aktör. Det bidrar till att vi är beroende av en privats aktörs hyressättning.
  • De äldre riskerar en dyrare hyra på de nyare boendena de nu blir utplacerade till – många äldre klarar helt enkelt inte av den oron som en flytt innebär

Vill du veta mer? Maila oss gärna dina synpunkter

anita.mattsson@tyreso.se

Anita Mattsson (S) Oppositionsråd