Radio S!

Du har väl inte missat Radio S?

Anita Mattsson och  Mathias Tegnér samspråkar om bostäder, äldrevård, skolan och trygghet. Varför är det egentligen dåligt med marknadshyror? Ska det byggas fler ”skolfabriker” med plats för tusentals elever eller ska skolorna vara mer småskaliga? Ska det verkligen behövas kommunal äldrevård i Tyresö? Vad gör vi för att känna oss ännu tryggare i framtiden?

https://www.tyresoradion.se/2423