Satsningar på skola, äldreomsorg, klimat och en hållbar ekonomi i kommunens budget

Pressmeddelande – Tillsammans för Tyresö 2018-11-29 Satsningar på skola, äldreomsorg, klimat och en hållbar ekonomi i kommunens budget

Det nya samarbetsstyret i Tyresö där Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet ingår presenterar nu de prioriteringar som ska gälla för 2019. Som tidigare aviserats är det tre områden som prioriteras. Sammanlagt stärks de prioriterade områdena med nästan 30 miljoner kronor.

Den största satsningen görs på skolan som från höstterminen 2019 får en förstärkning på 20 miljoner kronor per helår. Där 10 miljoner kronor öronmärks för att stärka arbetet för de barn som riskerar att hamna efter. Satsningar som Anita Mattsson (S), tillträdande kommunstyrelseordförande anser är nödvändiga.

– Efter många år av nedskärningar i skolan så behöver skolan stärkas, menar hon. Detta är ett första steg för att alla elever ska kunna få det stöd de behöver. Vi måste se till att skolan får möjligheter till ett långsiktigt arbete där Tyresös barn och unga står i centrum.

Satsningen på miljö- och klimatarbetet är ytterligare 2,5 miljoner kronor utöver det som redan är anslaget. Marie Åkesdotter (MP), gruppledare i kommunstyrelsen menar att detta måste göras för att Tyresö kommun ska kunna bidra till att nå nationella mål och stärka det lokala klimat- och miljöarbetet.

– Om vi menar allvar med att minska Tyresös avtryck på miljön och klimatet så behövs det mer resurser. Miljö- och klimatarbetet ska vara en naturlig del i kommunens verksamheter, säger Marie Åkesdotter.

Enligt Mats Lindblom (L), vice ordförande i kommunstyrelsen, så gör kommunens svaga ekonomi att förvaltningarna snarast måste fördjupa det långsiktiga effektiviseringsarbetet. Han menar att förvaltningarna hela tiden måste ta till sig nya arbetsmetoder, kompetensutveckla personalen och nyttja digitalisering och ny teknik i både verksamheter och administration.

– Kommunen måste i högre grad än tidigare göra utblickar över hur verksamhet bedrivs på andra håll än i Tyresö, säger han. Det finns många kommuner i både Stockholms län och ute i landet som bevisligen driver goda verksamheter mer kostnadseffektivt än vad vi gör i Tyresö.

– Skattehöjningen är en temporär åtgärd för att kunna upprätthålla kvalitén och ambitionsnivåerna i våra kärnverksamheter, som skolan, äldreomsorgen och det sociala skyddsnätet. Vår avsikt att succesivt återställa skattesatsen till dagens nivå, så snart vi ser att ekonomin börjar återhämta sig, avslutar Mats Lindblom (L).

Även äldreomsorgen kommer att få en ökning på 10 miljoner kronor för att äldre ska kunna få den omsorg som de är i behov av. Något som det nya styret menar inte är något självklart i Tyresö.

– Våra äldre i kommunen måste kunna känna en trygghet i att omsorgen finns när man behöver den och att den är av god kvalitet, säger Anita Mattsson (S).

Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Anita Mattsson, tillträdande kommunstyrelseordförande

070-488 92 63

anita.mattsson@tyreso.se

Christoffer Holmström, politisk sekreterare

070-752 22 75

christoffer.holmstrom@tyreso.se

Kontaktuppgifter Liberalerna

Mats Lindblom, vice kommunstyrelseordförande

070-488 91 74

Mats.lindblom@liberalerna.se

Åsa de Mander, politisk sekreterare

070-565 14 77

asa.demander@liberalerna.se

Kontaktuppgifter Miljöpartiet

Marie Åkesdotter, gruppledare i kommunstyrelsen samt tillträdande ordförande för hållbarhetsutskottet

070-494 89 00

Marie.akesdotter@mp.se

Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare

073-617 33 89

hampus.rubaszkin@tyreso.se