Socialdemokraternas laguppställning 2019-2022

Vi Socialdemokrater har tillsammans med Miljöpartiet och Liberalerna bildat ett nytt styre, ”Tillsammans för Tyresö”. Nu är det beslutat vilka som kommer att representera Socialdemokraterna i nämnder och styrelser för mandatperioden:

Vi Socialdemokrater har tillsammans med Miljöpartiet och Liberalerna bildat ett nytt styre, ”Tillsammans för Tyresö”. Nu är det beslutat vilka som kommer att representera Socialdemokraterna i nämnder och styrelser för mandatperioden:

Kommunstyrelsens (KS)

Ordförande: Anita Mattsson

Anders Linder

Susann Ronström

Martin Nilsson

Ersättare: Christoffer Holmström

Ersättare: Petra Reinholdsson

Ersättare: Alfonso Morales

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Jannice Rockstroh

Vice gruppledare: Jerry Svensson

Sara Granestrand

Ersättare: Peter Hjelm

Ersättare: Maria Alves

Beredningen för Integration o Medborgardialog

Ordförande: Alfonso Morales

Vice gruppledare: Emelie Weski

Börje Eriksson

Ersättare: Norea Heidenborg

Byggnadsnämnden

Ordförande: Lennart Jönsson

Vice gruppledare: Barbro Nordlöf

Mikael Fallmo

Ersättare: Mari Schaub

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordförande: Christoffer Holmström

Vice gruppledare: Kristjan Vaigur

Katarina Helling

Ersättare:

Kommunala funktionshindersrådet

Ordförande: Christoffer Holmström

Kommunala pensionärsrådet

Ordförande: Anita Mattsson

 Kultur och fritidsnämnden

Gruppledare: Johanna Schaub

Vice gruppledare: Niklas Wennergren

Anita Jonsson

Ersättare: David Westius

Social- och arbetsmarknadsnämnd

Vice ordförande: Christoffer Holmström

Vice gruppledare: Tom Forsberg

Petra Reinholdsson

Ersättare: José Blanco Garcia

Ersättare: Margitha Applegate

Tyresö Bostäder

Gruppledare: Mathias Tegnér

Eija Räty

Thomas Henriksson

 Valnämnden

Ordförande: Alfonso Morales

Emelie Weski

Ersättare: Börje Eriksson

Äldre och omsorgsnämnden

Vice ordförande: Susann Ronström

Vice gruppledare: Carl-Johan Karlsson

Frida Linder

Ersättare: Bo Furugård

Ersättare: Kurt-Erik Thorild

Revisorer

Claes-Göran Enman

Sven Bergström

Krisledningsnämnd

Ordförande:  Anita Mattsson

Ersättare: Anders Linder

Södertörns Överförmyndarnämnd

Christoffer Holmström

Södertörns Brandförsvarsförbund

Anders Linder

Miljö- och hälsovårdsförbundet

Lennart Jönsson

 Storstockholm

Anita Mattsson

Ersättare: Anders Linder

Ersättare: Johanna Schaub

Tyresöåns Vattenvårdsförbund, ombud till årsstämman

Lennart Jönsson

Gode män enligt fastighetsbildningslagen

Bo Furugård