Socialdemokratisk politik gör skillnad för Tyresös barn

Förra året tilldelades Tyresö statsbidrag för minskade barngrupper på över fem miljoner. Nu kommer ett nytt tillskott om 3,1 miljoner i från den socialdemokratiskt ledda regeringen för samma syfte.

I februari 2016 ändrad Skolverket sina riktlinjer för barngruppers storlek i förskolan. 2016 sökte och tilldelades Tyresö kommun 5,3 miljoner för minskade barngrupper, resurser som gett resultat och inte sedan 2008 har barngruppernas storlek varit så små i Tyresö.

-Vi ser hur Tyresös förskolor sökt och fått pengar som möjliggjort omorganisation- och ombyggnationer för att se till att barnen vistas i mindre sammanhang under dagen. Jag har fått se många fina lösningar på hur verksamheterna arbetat för att skapa mindre grupper. Jag vill se hur vi kan möta upp detta med fler anställda inom förskolan så att även antal barn per pedagog minskar. De 10 miljoner förskolan fick för i år, räcker inte, men är en bra början och det är tydligt att det är en socialdemokratisk politik som gör skillnad för Tyresös barn, säger Jannice Rockstroh (S) gruppledare i barn- och utbildningsnämnden i Tyresö.

Från Skolverket om de nya riktlinjerna;

”De nya riktmärkena bygger på en sammantagen bedömning utifrån tillgängliga studier och forskning. Forskningen kan inte ange en direkt siffra för hur stor en barngrupp bör vara. Däremot finns det stöd i forskningen för att det ska vara olika riktmärken för yngre och äldre barn och att riktmärken bör bestå av ett spann. Studier visar att förskolepersonal i många fall upplever att barngrupperna är för stora och att det leder till att pedagogiken blir lidande. Studier visar också att barn som har gått i stora förskolegrupper oftare är inblandade i konflikter när de sedan går i skolan. Personaltäthet är viktigt men stora barngrupper är i sig ett problem, i synnerhet för de yngsta barnen. Stora barngrupper leder till att barnen tvingas ha relationer till för många andra barn och vuxna vilket påverkar tryggheten.”