Fv: Raymond Moube (C), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP). Mats Lindblom (L)

Styret i Tyresö kommun ombildas

Centerpartiet går in i styret för Tyresö kommun tillsammans med Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet för mandatperioden 2023-2026. Tyresösamarbetet formas för att skapa ett ansvarsfullt och stabilt mittenstyre med Tyresöbornas bästa i fokus.

Centerpartiet blir från och med idag en del i det blocköverskridande samarbetet, Tyresösamarbetet, tillsammans med Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Beslutet tas ikväll på kommunfullmäktiges sammanträde. 

 – Det är glädjande att vi nu kan få till ett stabilare styre under kommande år. Vi har haft en god dialog mellan partierna, och den fortsätter nu framgent, säger Anita Mattsson (S) kommunstyrelsens ordförande.