Tryggare Granängsringen

Många som bor på Granängsringen vittnar om ökad otrygghet. Det är en ohållbar utveckling som vi behöver komma till rätta med.

Därför har Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande, lagt ett uppdrag till kommundirektören. Det ska formas en exekutiv grupp, med kommun, polis och andra relevanta aktörer för att ta ett brett grepp om tryggheten, både på lång och kort sikt.

 

Pressmeddelande 2019-01-30.

Krafttag för ett tryggare Granängsringen.

Trygghetsundersökningar vittnar om att boende i Granängsringen känner en stor otrygghet i sitt bostadsområde. Med anledning av detta initierar nu Tillsammans för Tyresö, bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, ett arbete för att kommunen tillsammans med andra aktörer ska kunna förbättra tryggheten i området.

Tyresö kommun arbetar sedan tidigare med att förbättra tryggheten i kommunen. Sedan 2018 finns ett medborgarlöfte mellan polis och Tyresö kommun om en ökad polisiär närvaro i kommunen på de platser som upplevs otrygga. Tillsammans med detta arbetar kommunen i ett samarbete med andra aktörer i kommunen.

Enligt Anita Mattsson (S) kommunstyrelsens ordförande, är detta arbete inte tillräckligt.

– Vi har insett att det arbete som finns på plats sedan tidigare inte räcker utan det behövs ett bredare grepp som identifierar åtgärder på lång och kort sikt. Vår målsättning är att öka tryggheten generellt i Granängsringen, och att boende i området ska kunna röra sig fritt i sin hemmiljö utan att vara rädda, säger Anita Mattsson.

Hon har gett kommundirektören i uppdrag att forma en exekutiv grupp bestående av företrädare från relevanta organ som fortlöpande jobbar med frågan. Det kan handla om kommunala förvaltningar, Tyresö Bostäder, polisen, lokala näringslivet, föreningslivet och andra delar av civilsamhället.

– Just nu går utvecklingen åt fel håll. Sedan Ica-butiken stängde rör sig färre människor runt torget, vilket bidrar till ökad otrygghet. Nu måste vi göra vad vi kan för att snarast vända utvecklingen, säger Anita Mattsson.