Tyresö går mot strömmen och vänder ett betydande underskott till ett stort överskott

Tyresö kommun har i den senaste ekonomiska rapporten lyckats vända ett underskott på 24 miljoner för 2018 till ett prognostiserat överskott på 85 miljoner kronor för 2019. Det goda resultatet är tack vare förra årets skattehöjning som gav ca 55 miljoner kronor, markförsäljningar, en högre skatteprognos och en kostnadsminskning på central förvaltning med cirka 25 miljoner kronor.

 

–  Det är glädjande att vi skapar ordning och reda i finanserna, vilket är en förutsättning för en långsiktig hållbar ekonomi.  Vi ser att andra kommuner sliter med sin ekonomi och får dra ner på välfärden. Tyresö går i helt motsatt riktning. Vi har vänt ett underskott samtidigt som vi kunnat göra satsningar på skola och äldreomsorg. Det är tack vare skickliga medarbetare och ett målinriktat effektiviseringsarbete som vi lyckats minska kostnaden på central förvaltning, säger Anita Mattsson, Kommunstyrelsens ordförande
–  Nu måste vi fortsätta kommunens effektiviseringsarbete för att varaktigt kunna säkerställa att vi når ett överskott på runt 85 miljoner kronor per år, dvs 3% i resultat.  För att  kunna göra nödvändiga större investeringar behöver vi bygga upp ett ekonomiskt utrymme för att inte behöva finansiera detta med lånade pengar. Överskottet möjliggör även att vi över tid kan återställa skattesatsen till 2018 års nivå, säger Mats Lindblom, vice ordförande i Kommunstyrelsen.

 

–  Nu ställer vi om till en långsiktigt hållbar ekonomi. Att vi inte lever över våra tillgångar, är avgörande för att Tyresö ska kunna möta dagens och framtidens utmaningar. Ett bättre resultat innebär mindre upplåning i kommande investeringar när vi bygger skolor och äldreboenden, säger Marie Åkesdotter, ordförande i hållbarhetsutskottet.