Tyresös skolor förbättrar resultaten trots Coronakrisen

Tyresös skolor gör sina bästa skolresultat på fem år. Med fler elever som når upp till kunskapskraven, fler behöriga till gymnasiet och ett ökat meritvärde är trenden i Tyresös skolor tydlig. Den stora ökningen görs också under en period där skolorna har en extremt svår situation i och med Coronapandemin.

– Våra skickliga lärare och elever ska ha en stor eloge för att resultatutvecklingen går framåt, trots rådande pandemi och svåra förutsättningar, säger Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Vi kommer fortsätta arbeta för att ge våra skolor än bättre förutsättningar för att skapa en god utbildning och bygga framtidens skola för alla våra barn och unga.

Vårterminen var extrem på många sätt för skolorna i Tyresö, med hög frånvaro både bland elever och lärare. Trots detta lyckades Tyresös skolor och lärare ta ansvar över elevernas kunskaper och resultat. Med hemuppgifter, distansundervisning och kompletterande moment har skolorna lyckats möta eleverna trots den svåra situationen.

– Jag är djupt imponerad över skolornas och lärarnas kunskapsfokus i den här situationen, säger Åsa de Mander (L), vice ordförande i nämnden. Att under rådande pandemi uppnå de här fina resultaten är fantastiskt och visar på hur viktigt det är med skickliga och engagerade lärare, det bådar gott inför framtiden.

Meritvärdet i Tyresös skolor ökar från 234,2 till 234,8, det är det högsta resultatet under de senaste fem åren. Det placerar Tyresö i topp 25 procent skolor med bäst resultat i landet. Vidare ökar andelen elever som är behöriga till yrkesgymnasium med över 1,5 procentenheter och hamnar på hela 85,57 %.

Men den största ökningen är andelen elever som blivit godkända i samtliga ämnen. Där är ökningen över 5 procentenheter och med en andel på 80.76 % är det den högsta siffra på fem år.

– Det är verkligen kul att vi lyckats vända utvecklingen i Tyresös skolor, säger Anja Eklund (MP), gruppledare i nämnden. Det är mycket kvar att arbeta med, vi behöver jämna ut skillnaden mellan olika skolor, och mellan flickor och pojkar, men vi är på god väg och ser väldigt positivt på framtiden för Tyresös skolor.