Västsahara, en berättelse från ett ockuperat land

Västsahara koloniserades av Spanien i samband med Berlinkonferensen 1884. När Spanien lämnade området 1975 ockuperades den norra delen av territoriet av Marocko. Den södra delen ockuperades av Mauretanien. Västsahara har varit ockuperat av Marocko  i över 40 år. Diskussionen om folkomröstning och om självständighet har länge varit aktuell och har pekats ut av FN som en förutsättning för att det västsahariska folket ska få möjlighet att själva kunna avgöra sin framtid.

Välkommen till seminariet och få mer information om läget.
Tid: Onsdagen den 31 maj, 18-19
Plats: Kvarnhjulet lokal Nyfors