Vi fördömer Putins invasion av Ukraina

Till Socialdemokratiska Arbetarepartiets Partistyrelse och Verkställande Utskott via partisekreterare Tobias Baudin

Det är med bestörtning och vrede som vi socialdemokrater i Tyresö följer utvecklingen i Ukraina, 

efter Rysslands olagliga invasion. 

Putins olagliga krig och det mänskliga lidande det för med sig måste få ett slut. Socialdemokraterna i Tyresö står i solidaritet med Ukrainas folk. Civila tvingas nu fly krigets fasor och antalet rapporter om övergrepp mot civila ökar. 

Vi välkomnar den socialdemokratiska regeringens resoluta agerande och välkomnar att den också har varit och är drivande för kännbara sanktioner mot Ryssland. Vi välkomnar också att det socialdemokratiska partiet på olika nivåer har varit först ut med att arrangera demonstrationer mot Ryssland och kriget. Den första demonstrationen anordnades redan lunchtid samma dag som Putins angrepp skedde. 

Vi menar att sanktioner mot den ryska diktaturen är nödvändiga men otillräckliga. Sanktionerna måste förstärkas med massiva, folkliga demonstrationer över hela världen för stopp på kriget, återtåg för de ryska trupperna, nedrustning och demokrati, stöd för det ukrainska folket, men också för det ryska folket, det belarusiska folket och ytterst för hela världens folk. 

Sveriges socialdemokratiska parti bör ta initiativet. Kontakta övriga demokratiska partier, fackföreningsrörelsen, studieförbunden, alla religiösa samfund, fredsrörelsen, klimat- och miljörörelsen och alla andra folkrörelser – inte bara för en stor demonstration utan en serie demonstrationer tills krigs- och kärnvapenhotet desarmerats.

Våra tankar går till Ukrainas folk som drabbas av ett avskyvärt urskillningslöst våld. Invasionen hotar 

landets självständighet och är ett hot mot vår europeiska säkerhetsordning. Vi socialdemokrater i Tyresö vill uttrycka vår beundran för det kämpande ukrainska folket och för alla modiga människor över hela världen som med sina liv som insats kämpar också för vår demokrati, vår fred och vår frihet.

Det som händer i Ukraina idag visar att vi alla har ett ansvar för att intensifiera kampen för demokratins globalisering.

Men vårt främsta hopp står faktiskt till det ryska folket. Världens folk måste gå ut på gatorna för att stärka och inspirera det ryska folket. Särskilt de unga i Ryssland följer idag opinionen globalt via digitala medier. Det är det ryska folket som måste sätta stopp för sin diktator och trappa upp kampen för demokrati. 

Vi socialdemokrater i Tyresö ser med glädje hur stora delar av världen, Sverige och Europa, sluter upp gemensamt mot Putins Ryssland. Vi hoppas slutligen att Sveriges regering kan vara den kraft som stänger Putins pengakran från gas och olja.