Vi presenterar våra kandidater: Christoffer Holmström

Christoffer Holmström

Ålder: 33
Bor: Krusboda
Gör: Boendestödjare
Plats på valsedeln: 4
Hjärtefrågor: Arbetsrätt, social utsatthet och psykisk ohälsa
Favoritplats i Tyresö: Gammelström

Vad fick dig att engagera dig i Socialdemokraterna?
När jag blev förtroendevald för fackförbundet Kommunal så förstod jag sambanden mellan samhälle, politik och arbetsmarknad. Sedan dess har jag varit Socialdemokrat men det som fick mig att engagera mig politiskt var frustration. Vanmakt över att en kommun som Tyresö med alla fantastiska förutsättningar inte kan bättre. Jag vill vara med och skapa en kommun som tar hand om de äldre, ger barn goda förutsättningar och finns där när livet sviker.

Vilka frågor brinner du för och varför?
Arbetsrätt, social utsatthet och psykisk ohälsa

Varför kandiderar du i kommunalvalet?
Kommunpolitik är att göra skillnad nära människor, i människors vardag. Att göra den vardagen bättre för alla människor, oavsett förutsättningar, är min stora drivkraft. Min ambition är att Tyresö ska vara en kommun för alla, det är den inte idag. Barn lämnas efter i skolan, äldre tvingas flytta från kommunen, bostadsbristen är enorm och socialtjänsten är kraftigt underfinansierad. Jag har valt att kandidera för att jag är övertygad om att Tyresö kan bättre och jag är säker på att jag kan bidra till att ge alla kommuninvånare bättre möjligheter.

http://socialdemokraternatyreso.se/vart-parti/kandidater-till-kommunfullmaktige-2018/