Vi presenterar våra kandidater: Katarina Helling

Namn: Katarina Helling
Ålder: 45
Gör: Arbetar med utstationerad- och migrerad arbetskraft
Plats på valsedeln: 7
Hjärtefrågor: Arbetsrätt, arbetsmarknad och social jämlikhet
Favoritplats i Tyresö: Barnsjön
Vad fick dig att engagera dig i Socialdemokraterna?
När jag började jobba på fackförbundet Byggnads och blev förtroendevald i Handels blev sambandet mellan samhälle, arbetsmarknad och politik tydligt och jag började förstå hur allt hänger ihop. Jag har sett många människor fara illa och bli utsatta för orättvisor i mitt liv, och genom mitt jobb, och detta gjorde att jag ville engagera mig och vara med och påverka. Socialdemokraterna är för mig det partiet som verkar för att hela vår livscykel skall fungera -för alla oavsett kön, ålder, religion, etnicitet eller plånbok och blev därför det självklara partiet.
 
Varför kandiderar du i kommunalvalet?
Det är i kommunpolitiken vi kan påverka nära vår vardag. Jag vill vara med och påverka den till det bättre för alla, oavsett bakgrund. Tyresö kommun skall vara en kommun som stödjer alla människors lika värde, som skall garantera trygga anställningar, rätt lön och sociala villkor samt motverka ojämlikhet på arbetsmarkanden. Att som ung få möjligheten att sommarjobba är ofta första kontakten med arbetsmarknaden. I Tyresö ska alla ungdomar mellan 16-18 år ha möjlighet att få ett sommarjobb. Att sedan ta steget ut livet och få möjlighet till ett eget boende skall vara en rättighet i vår kommun. Vi behöver bygga fler hyresrätter så att vi kan skapa en bostadsmarknad för alla.
http://socialdemokraternatyreso.se/vart-parti/kandidater-till-kommunfullmaktige-2018/