Vi presenterar våra kandidater: Marcus Letterlöv

VI PRESENTERAR VÅRA KANDIDATER:
Namn: Marcus Letterlöv
Ålder: 37
Bor: Krusboda
Gör: Ombudsman
Plats på valsedeln: 32
Hjärtefrågor: Arbetsvillkor och svenska modellen
Favoritplats i Tyresö: Alby friluftsområde
 
Vad fick dig att engagera dig i Socialdemokraterna?
Socialdemokraterna är det partiet som tydligast står bakom den Svenska modellen, med förhandlade kollektivavtal och rimliga arbetsförhållanden. Genom arbetet med fackliga organisationer så öppnades mina ögon för att skillnad även måste göras genom politiken.
 
Varför kandiderar du i kommunalvalet?
För att jag även på kommunal nivå vill förbättra arbetsvillkoren. Jag vill att människor som jobbar för och i kommunen ska rimliga arbetsförhållanden. Jag vill att den offentliga upphandlingen i kommunen ska ställa krav på kollektivavtal.