Vi presenterar våra kandidater: Margitha Applegate

Ålder: 60
Bor: Fårdala
Gör: Förskolelärare
Plats på valsedeln: 29
Hjärtefrågor: Förskola, skola och äldreomsorg.
Favoritplats i Tyresö: Tyresö slottspark

Vad fick dig att engagera dig i Socialdemokraterna?
Jag började engagera mig politiskt efter att jag sagt upp mig som lärare i Tyresö kommun.
Istället för att klaga ville jag lägga min energi på att försöka göra det bättre för barnen och mina före detta kollegor i kommunen. Jag kände att jag inte kunde stå för det som hände när de styrande politikerna lade ner de flesta småklasserna och eleverna som behövde extra stöd skulle inkluderas i stora klasser. Socialdemokraterna var ett givet val för mig eftersom jag vill samarbeta med dem som jobbar för ett jämlikt samhälle. Här pratar vi om människans behov inte bara om vinster.

Varför kandiderar du i kommunalvalet?
Jag har varit medlem i Socialdemokraterna i tre år och har deltagit som åskådare vid flera möten som Kommunfullmäktige haft. Jag har tyckt att det varit väldigt intressant och givande att höra och se de olika partiernas representanter framföra sina åsikter. Att själv få vara en del av detta och kunna påverka så att de beslut som tas, gagnar Tyresös invånare. Jag vill vara med och påverka så att förskolan och skolan får det som krävs för att kunna möta alla barns behov.
Äldreomsorgen är också ett område som engagerar mig, det ska vara en självklarhet att få bo kvar i kommunen när behov av äldreboende behövs.