Vi presenterar våra kandidater: Ulla Johansson

Ålder: 71

Bor: Sikvägen

Gör: Arbetar inom social välfärd

Plats på valsedeln: 63

Hjärtefrågor: Social rättvisa, miljö

Favoritplats i Tyresö: All Tyresös natur är fantastisk. Uppskattar promenader i skogen.

Vad fick dig att engagera dig i Socialdemokraterna?

Jag har arbetat med människor hela mitt yrkesverksamma liv, bland annat som vårdbiträde, föreståndare för servicehus, biståndshandläggare inom äldreomsorgen och för funktionsnedsatta och inom socialpsykiatrin. Det har fått mig att se att det sociala skyddsnätet verkligen behövs för att skapa social rättvisa och jämna ut skillnader mellan olika grupper i samhället. Socialdemokraterna är det som mest tar ansvar för att alla ska få en plats och det fick mig att engagera mig.

Vilka frågor brinner du för och varför?

Att samhället ska bli mer jämlikt, men miljöfrågan är också mycket viktig för mig. Jag vill att mina barn och barnbarn ska kunna växa upp i en fortsatt fungerande miljö.

Varför kandiderar du i kommunalvalet?

Jag anser att socialdemokratisk politik kan åstadkomma det jämställda samhället jag vill se. Jag vill verka för ett samhälle som har grundtrygghet för alla.