TYRESÖ KOMMUN STÅR STARKT I EN SVÅR TID!

Årsredovisningen för Tyresö kommun 2022 är klar.😃 Kommunen redovisar ett resultat på 185 miljoner kronor, det är betydligt högre än budgeterat. Det gör att Tyresö kommun står starkt inför de utmaningar som väntar. Sedan 2018 kan vi också se hur Tyresö kommun stärkt sin soliditet från 35,5 % till 41,6 % 2022.

2018 ärvde vi ett ekonomiskt resultat på ett stort miljonunderskott från det Moderata styret – den borgerliga politiken var ekonomiskt förödande för Tyresöborna. Dit vill vi inte igen. Med socialdemokratisk politik gör vi skillnad.

#tyresökommun