Idrott och föreningsliv

En aktiv idrotts- och föreningskommun

Tyresö har ett rikligt föreningsliv som skapar meningsfulla aktiviteter för många invånare, framförallt för många barn och unga. Vi socialdemokrater vill ge föreningslivet förutsättningar att utvecklas. Föreningsstöden ska säkra att ingen väljer bort idrottande av ekonomiska skäl. Föreningar bör lättare få komma ut till skolorna, för att nå de barn som annars inte är delaktiga i föreningslivet.

Vi socialdemokrater vill:

 • Fortsatt ha ett högt ekonomiskt stöd till kommunens föreningar.
 • Införa ekonomisk stöd till föreningar som arbetar med funktionsnedsatta.
 • Tillgängliggöra nya ändamålsenliga lokaler för Café Bonza.
 • Bygga ett nytt ridhus i Fårdala.
 • Bygga en konstgräsplan på Njupkärr.
 • Bygga en konstisbana utomhus under vinterhalvår.
 • Tillgängliggöra fler bad för funktionsnedsatta.
 • Bygga fler kanotbryggor i kommunen.
 • Utöka kvällsaktiviteter för personer med fysiska och psykiska funktionshinder.
 • Att kommunens E-sports föreningar ska få samma möjligheter till stöd och stöttning som andra idrottsföreningar.
 • Utöka möjligheterna till spontanidrott.
 • Satsa på tryggare förhållanden för spontanidrott.

Många föreningar har slitna lokaler eller brist på anläggningar. Vi vill stärka det löpande underhållet och planera för behovet av nya anläggningar.

Studieförbunden driver en viktig verksamhet i vår kommun och bidrar till lärande och samhörighet genom hela livet. Vi vill därför stärka stödet till dessa.

E-sporten växer och alltfler utövar den. Vi vill att e-sporter får utrymme i Tyresö och att de som utövar e-sport lättare ska kunna organisera sig i olika idrottsföreningar.

Barn och unga med funktionsnedsättning uppger att de inte har lika stora möjligheter att delta i olika typer av fritidsverksamheter som barn och unga utan funktionsnedsättning. Att öka möjligheten för en aktiv fritid är särskilt viktigt för barn och unga, då fritiden är en arena för att frigöra sig och stärka sinegen identitet. Vi vill arbeta tillsammans med föreningar för att starta fler lag och grupper för funktionshindrade.

Under mandatperioden har vi:

 • Påbörjat bygget av ett nytt stall på Fårdala gård.
 • Ordningställt ny kommunal badplats i Fornudden.
 • Påbörjat bygget av ishallen.
 • Färdigställt ny beläggning och belysning på både 4 km spåret och på 2 km spåret I Alby friluftsområde.
 • Lagt om konstgräset på Tyresövallen A- och B-plan samt Nyboda skola.
 • Anlagt padelbanor vid Trollbäckens IP och Wättingestråket.
 • Lagt om grusunderlag till konstgräs på Bergfoten och Hanvikens skolas bollplaner samt runt parkourparken med konstgräs från Tyresövallen.
 • Öppnat Fritidsbanken i Granängsringen.
 • Beslutat om upphandling för bro till en ny nordlig entré till Tyresta.
 • Rustat upp Strandbadet.
 • Renoverat Tyresövallens läktare.