Sjukvård

För oss socialdemokrater är en bra och fungerande vård i alla livets skeenden en självklarhet. Det ska inte spela roll om du är barn, i yrkesverksam ålder eller äldre. Det ska inte spela roll var du bor eller vilken bakgrund du har. Vårdbehovet ska styra sjukvården. Idag ser vi en vård i Stockholm som alltför ofta misslyckas med det.

Trots att vi bor i landets rikaste region har vi landets längsta väntetider på akuten. Vårdpersonalen går på knäna och vård läggs ner runt om i länet. Förlossningskrisen är ett resultat av politiska beslut i det moderatstyrda Region Stockholm. Uppsägningar inom barnavårdsmottagningar, privatisering av barn- och ungdomspsykiatrin, vaccinationskaos och en sjukvård som inte klarade att ge äldre en bra vård under pandemin är andra exempel där det politiska styret misslyckats. Efter 16 år med moderatlett styre behöver Region Stockholm desperat en ny kurs.

Att få vård utifrån sina behov – inte utifrån möjligheten att betala för sig – är grundläggande för ett samhälle som respekterar allas lika värde. Därför behövs en rad åtgärder för att motverka marknadsstyrningen av vården. Det är en viktig jämlikhetsfråga att privata vårdgivare inte ska kunna teckna avtal med både regioner och försäkringsbolag, eftersom det gör att det går att köpa sig vård före andra med större behov. Vi vill inte att offentligt drivna akutsjukhus ska kunna säljas eller privatiseras. Vårdvalssystem ska inte kunna avlöva sjukhusen på viktig kompetens eller tvinga en patient att söka vård hos flera olika vårdgivare när det inte är motiverat.

Det är dags att ta tillbaka kontrollen. Pengar ska inte längre försvinna till konsultnotor, gynnande av enskilda intressen, jävsaffärer eller nya marknadsexperiment. Pengarna ska gå till vården. Då kan vi rusta våra sjukhus, ge vårdpersonalen fler kollegor med bättre villkor och bygga ut vårdcentralerna. Vården ska inte vara en marknad utan en trygghet för alla Tyresöbor den dag du behöver den.

Vi Socialdemokrater vill:

  • Att Region Stockholm ska ta större ansvar för tillgänglig och trygg vård för tyresöborna.
  • Rusta Stockholms sjukhus och anställ mer personal med bättre villkor, inga fler varsel eller långa köer.
  • Garantera en trygg förlossning för alla – en barnmorska per födande
  • Stoppa utförsäljningar av vård. Kontrollen över vem som får bedriva vård i regionen ska skärpas och oseriösa aktörer ska stoppas.
  • Tillgängliggöra gynvård för tyresöborna.
  • Förbättra tillgängligheten för ungdomsmottagningen.