Sara Granestrand

Jag heter Sara Granestrand och är född och uppvuxen i fantastiska Tyresö. Som nybliven mamma och lärare är skolfrågor extra viktiga för mig, och jag kämpar för att alla barn ska få samma möjligheter i skolan och i livet. När det kommer till både skolan och alla andra aspekter av samhället är jämställdhet och jämlikhet viktiga ledord för mig. Därför behövs en utvecklad välfärd. I Tyresö ska alla få plats att växa och berika vår kommun. Jag brinner också för hållbar utveckling och vill bo i en kommun som växer på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt. 

Mina viktigaste politiska Tyresöfrågor är:

  • En skola där alla barn blir sedda och får stöd efter sina behov. 
  • En grön hållbar kommun 
  • En jämlik och jämställd välfärd