Äldreomsorg

Tyresö ska ha Sveriges bästa äldreomsorg;

 • Äldreomsorgsavgiften sänks – trygghetslarm ska vara avgiftsfritt. Folkomröstningens resultat ska respekteras.
 • Säkra kvaliteten i äldreomsorgen istället för att tvinga fram fler privatiseringar.
 • Införa en vikariepool i hemtjänsten – för att öka tryggheten och minska antalet personer som passerar den äldres hem.
 • Bygga fler äldreanpassade bostäder med målet att äldre ska kunna bo kvar i sin egen kommundel. Och fortsätta arbetet med att projektera trygghetsboenden i olika kommundelar, med start i Trollbäcken.
 • En svensk-finskspråkig avdelning startas på ett av äldreboendena.
 • Maten som serveras i äldreomsorgen ska ha hög kvalitet och vara god, andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka.
 • Skapa en specialiserad personalgrupp som avlöser anhörigvårdare samt öka möjligheterna till en avlastningsplats för de som vårdar dementa i hemmet.
 • Införa en rätt för de som är äldre än 85 år att få ett tryggare boende om man vill det.
 • Stöd till pensionärsorganisationerna säkerställs
 • Nolltaxa för lokaler dagtid för pensionärsorganisationernas olika verksamheter.
 • Att Tyresö kommun offentligt begär av regeringen att den diskriminerande beskattningen av pensionärer tas bort.

Socialdemokraternas handlingsprogram 2015-2018