Boende

Alla ska ha rätt till en god bostad. Tyresö har under det nuvarande borgerliga maktinnehavet i kommunen sett en minskning av antalet hyresrätter, vilket gör att fler ungdomar får bo kvar hemma allt längre. Idag står över 20 000 personer i bostadskö. Trots detta byggs alldeles för få nya hyresrätter och dessutom säljs av ideologiska skäl redan existerande. Resultatet är att det inte sedan mitten av 80-talet funnits så få hyresrätter i Tyresö. Vi vill ändra på detta genom att istället öka antalet hyresrätter. För att få ner kostnaderna och hyrorna vill vi pröva kooperativa hyresrätter, samverkan mellan olika byggprojekt, minskande kommunala exploateringskostnader och krav på privata byggare att också bygga hyresrätter. Flera ombildningar har skett där områden med hyresrätter ombildats till bostadsrätter och nybyggnationen till största delen består av bostadsrätter eller bostäder med äganderätt. Detta ökar segregationen i kommunen och det drabbar i första hand kommunens ungdomar, som får bo kvar hemma allt längre.

Tyresö behöver bostäder som är anpassade för såväl yngre som äldre och som dessa grupper har råd att efterfråga.  Vi kommer också att bygga andra upplåtelseformer såsom bostadsrätter, gärna också kollektivhus och kooperativa hyresrätter. Moderna bostäder med högt ställda energikrav. För att kunna förnya delar och underlätta stadsplaneringen i kommunen kommer vi att se till att en plan för strategiska markförvärv utarbetas. Målet är att nyproduktionen av bostäder i ett första skede ska möta befolkningstillväxten och därefter långsiktigt minska bostadsbristen.

Vi som har valt att bo i Tyresö har i många fall gjort det för närheten till naturen och storstaden. Så vill vi att det ska fortsätta vara. Vi vill göra närheten och tillgängligheten större. Där allmänna naturområden inte är tillgängliga vill vi öppna upp dem.

Att allt fler väljer att bo i Tyresö tycker vi är bra. På så vis får vi en levande och växande kommun. Kommunen måste kunna ge alla invånare den service, trygghet och vård var och en behöver. Trycket har under de senaste åren ökat på de vårdcentraler som finns och under senare tid har fler och fler haft svårt att få tid att träffa läkare. Detta är oacceptabelt. En ny vårdcentral behövs, och den bör ligga i östra Tyresö, där inflyttningen varit stor.

 

Alla vill bo bra;

  • Öka bostadsbyggandet inom alla upplåtelseformer. Både villor, hyresrätter och bostadsrätter behovs för att minska bostadsbristen.
  • Se till att det påbörjas minst 500 nya hyresrätter mellan 2014 och 2018. Fram till 2025 vill vi se till att påbörja hela 2000 nya hyresrätter.
  • Tyresö bostäders lägenheter är inte till salu.
  • I samverkan med Tyresö bostäder och andra bostadsföretag/föreningar rusta upp nedslitna miljöer i anslutning till bostadsområden.
  • Jobba aktivt med att göra vattnet tillgängligt för fler. Strandpromenader och strandnära parker ska prioriteras i planarbetet, där det är lämpligt.
  • Bygg en ny vårdcentral vid Tyresö Strand.

 

Socialdemokraternas handlingsprogram 2015-2018