Politiskt handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022

Tyresö ska vara en kommun som satsar på en förskola och skola i Sverigetopp. Vi vill ha ett ekonomisk, ekologiskt och socialt hållbart samhälle, som håller ihop.

Vårt kommunala handlingsprogram för perioden 2019-2022
Kommunalpolitiskt-handlingsprogram-2018