Förskola

Trygghet och utveckling för Tyresös yngsta;

  • Barngrupperna i förskolan minskas och personaltätheten stärks. Tyresö ska införa målsättningar för hur stora barngrupperna maximalt ska vara, max 15 barn i småbarnsgrupperna.
  • Alla som jobbar i förskolan ska vara utbildade, antingen förskollärare eller barnskötare.
  • Tyresö ska aktivt arbeta för att rekrytera för mångfald inom förskolan, fler män behövs.
  • Barn till arbetslösa och föräldralediga (syskon) ska ha rätt till 30 timmar i veckan på förskolan.
  • Kommunen ska erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

 

Alla elever ska nå sin fulla potential;

  • Tiden till undervisning och stöd för varje barn ska öka – därför vill vi minska klasserna med upp till fem elever från förskoleklass fram till tredje klass. Mer tid med läraren för att kunna ge individuellt anpassat stöd så att alla elever ska lära sig läsa och skriva.

 

Barnens hälsa och miljö;

  • Öka andelen ekologisk mat i Tyresös förskolor och skolor, och andelen halvfabrikat ska minimeras.
  • Andelen närproducerad mat ska öka och eftersträvas i upphandlingar.
  • Förskolan och skolan ska rensas från gifter. En plan utarbetas för att byta ut allt från farliga leksaker till giftiga golvmattor.
  • Skolorna ska jobba aktivt med att öka barnens fysiska aktivitet och antalet idrottslektioner.

 

Kommunalpolitiskt-handlingsprogram-2018