Var och när kan jag rösta?

Den 19 september 2021 går socialdemokraterna till val. Svenska kyrkans över 5 miljoner röstberättigade medlemmar (alla som är 16 år eller äldre) har då möjligheten att utöva sin demokratiska rätt att välja sina representanter i kyrkofullmäktige på församlingsnivån, stiftsfullmäktige på den regionala nivå och kyrkomötet på den nationella nivån.

Från och med den sjätte september kan du förtidsrösta och det gör du som Tyresöbo i Bollmoradalens kyrka.

Frågor och svar om kyrkovalet hittar du på Svenska kyrkans sida.

(bild: Tyresö Församling)