37. Agneta Hallbeck

Bor: Bollmora

Ålder: 73

Jag är pensionär sedan 5 år tillbaka. I mitt yrkesliv har hag gjort många olika saker, men de senaste 30 åren har jag varit verksam i Tyresös skolor som studievägledare och de sista 12 åren som skolledare på C3L. Jag har alltid varit intresserad av politik och att jag valt att vara socialdemokrat har att göra med min tro på människors lika värde, allas rätt till utbildning, vård och rätt till en andra chans i livet. Efter alla år i skolan klappar mitt hjärta för skolfrågor. Min önskan är att Tyresös skolor ska vara de bästa i landet och att detta möjliggörs genom det arbete som kompetenta lärare och andra vuxna i skolan bidrar med, så att ingen hamnar mellan stolarna.