40. Pål Keusch

Bor: Öringe

Ålder: 50

Jag är uppvuxen i Viksjö i Järfälla, men bor sedan 2006 i östra Tyresö, närmare bestämt i Öringe. I dagsläget jobbar jag med att säkerställa kvaliteten på mjukvaruprogram.  På fritiden ägnar jag mig åt styrelsearbete i min bostadsrättsförening samt engagemang i Tyresös kommunalpolitik, vilket jag gjort sedan 2009. Sedan 2014 har jag suttit med i Beredningen Medborgardialog och Mångfald, BMM.

Jag är socialdemokrat för att jag tycker att alla människor i samhället ska få samma förutsättningar för att utvecklas. Detta oavsett härkomst eller uppväxt. Socialdemokraterna är också för att skapa och bibehålla ett mer jämlikt samhälle. Med Socialdemokraterna skapas en tryggare omgivning med minskad brottslighet.

De viktigaste frågorna för mig är jämställdhet och demokrati. Utan dessa komponenter får vi inte ett hållbart och bra samhälle för alla.