44. Håkan Ljung

Bor: Skälsätra

Ålder: 27

Jag heter Håkan Ljung och är 27 år gammal, Trollbäckenbo sedan ett års ålder. Sedan ett par år tillbaka är jag politiskt aktiv i kommunen och har uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Jag har valt att engagera mig i Socialdemokraterna därför att jag anser att den generella välfärdspolitiken är samhällets bästa sätt att skapa förutsättningar för att människor ska kunna känna frihet och egenmakt.

Några frågor som jag tycker är viktiga i Tyresö är bland annat: Satsningar på förskola och skola. Med en mer generöst tilltagen budget till skola och förskola förbättras möjligheterna att driva verksamheten. Fler hyresrätter, så att rörligheten och valfriheten på bostadsmarknaden ökar. Ordning och reda i ekonomin.  Det är en förutsättning för välfärden. Det inbegriper bl.a. att kommunens byggnader måste underhållas kontinuerligt, så att det inte blir nödvändigt att riva och bygga nytt.​