47. Ingela Carlsson

Bor: Gudöterrassen

Ålder: 55

Jag har bott i Tyresö i princip hela mitt liv. Jag gick i skolan i Stimmet och spelade i orkester i kommunala musikskolan. Liksom så många andra Tyresöbor har jag tillbringat många timmar med att pendla till jobb inne i Stockholm. Mitt politiska intresse väcktes tidigt och jag har varit kommunalpolitiker på fritiden i 25 år, bland annat som ledamot i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden, kommunstyrelsen och Tyresö Bostäder. Jag gillar också fotboll (Tyresö FF och IF Elfsborg) och att åka långfärdsskridskor på Drevviken.

Jag tror att ett jämlikt samhälle blir ett tryggare och mer rättvist samhälle att bo i. Ett barns start i livet ska inte vara beroende av var hon eller han är född. Därför gillar jag ett solidariskt skattesystem där var och en bidrar efter förmåga och gör att vi kan ha gemensamma lösningar på gemensamma problem, istället för att var en ska ha t ex egna försäkringslösningar.

Just nu brinner jag mest för att våra äldre ska kunna bo kvar i Tyresö när de behöver omsorg.  Det behövs fler äldreboenden! För de som bor kvar hemma måste det finnas stöd i form av dagverksamhet, bra hemtjänst och träffpunkter.