49. Anita Jonsson

Bor: Krusboda

Ålder: 75

Jag bor i Krusboda, har en dotter och är socionom. Jag har arbetat som sjukhuskurator och har varit föreningsaktiv med idrott och handboll sedan ungdomen. Jag är dock ny i politiken. Jag tror att Socialdemokraterna är det parti som kommer närmast min syn på ett jämställt, rättvist samhälle med fördelningspolitik. Jag brinner för jämställdhet och för att minska löneskillnader.