50. Fredrik Melin

Bor: Bollmora

Ålder: 35

Jag är en långvarig Tyresöbo som under åren sett hur hyresbostäderna i kommunen försvunnit i en rasande takt och hur barngrupperna blivit större. Jag arbetar som lärare på grundskolan och brinner för lika mycket för hyresrätter som för en likvärdig skola som ska fungera föra alla.

Valet att vara socialdemokrat har för mig känts självklart under väldigt många år. Socialdemokraterna är ett parti som står fast vid sina värderingar samtidigt som det förändras och anpassas till den värld vi lever i. Därför anser jag det vara viktigt att vara medlem i Socialdemokraterna, för att slåss för ett bättre samhälle och upprätthålla solidariteten i samhället.

För att råda bot på stora barngrupper och den press som många lärare arbetar under vill jag se att mer resurser skjuts till skolan. Det för att alla ska kunna lyckas och lärarna finna tid för alla elever. Det är också viktigt att kunna känna hopp inför framtiden och få ett eget boende, oavsett om det gäller rimligt prissatta bostadsrätter eller tillgängligheten till hyresrätter. Hyresrätter är viktiga för många grupper i samhället och är för många den enda möjligheten till bostad. Det är därför viktigt att hyresrätter fortsätter utvecklas och att hyran är rimlig.