51. Mia Lindström

Bor: Skälsätra

Ålder: 47

Jag bor i Trollbäcken med man och tre barn i åldrarna 7 – 14 år. Min vardag består som många andras av ett livspussel och ett lämna/hämta-liv som inte alltid går ihop. Barnens fritidsaktiviteter, skola och läxor samsas med mina egna intressen.. Jag har jobbat med kommunikation i femton år men skolar nu om mig till lärare i svenska och svenska som andra språk. Det är en fantastisk möjlighet att kunna plugga som vuxen!

Jag tror på social demokrati, det vill säga en jämn och rättvis fördelning av samhällets resurser. Forskningen är tydlig; ökade klyftor är inte bra för någon, varken för fattig eller rik. Ett jämlikt samhälle leder framåt och uppåt! Via politiken kan vi se till att fördelningen inte blir sned. Ett jämlikt och jämställt samhälle betyder inte att alla ska ha det på samma sätt; det betyder att alla ska ges samma förutsättningar. Vilket inte alla har. Därför måste politiken se till att i möjligaste mån kompensera för de brister människor upplever.

Som blivande lärare är jag extra intresserad av skolan och hur den kan stötta, bygga och utveckla unga människor. Min dröm är att alla elever – oavsett härkomst, familj eller särskilda behov – ska få den skolgång alla barn har rätt till!