52. Erik Reinholdsson

Bor: Skälsätra

Ålder: 45

Jag är Tyresöbo sedan 2009, och har från 2001 varit verksam som lärare i kommunen. Under åren som gått har jag lärt känna många elever och deras föräldrar. Tyresö är i stort en bra kommun att växa upp och leva i, men det finns saker som skulle kunna förbättras. Vi behöver till exempel lägga mer resurser på barn som är i behov av särskilt stöd i skolan, så att vi kan ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Det handlar om att stärka elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom att skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. En annan viktig fråga är integration och då tänker jag speciellt på ensamkommande flyktingbarn – en grupp som jag också kommit nära i min yrkesroll. Jag vill jobba med att stärka de mänskliga rättigheterna och framförallt att de grundläggande behoven som till exempel rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, till hälsovård och till utbildning.