55. Sarah Heidenborg

Bor: Bollmora

Ålder: 41

Jag är socialdemokrat eftersom jag vill leva i ett samhälle där vi bryr oss om varandra. Ett samhälle där det inte spelar någon roll vilka dina föräldrar är eller vilka förutsättningar du har. Där du har alla möjligheter, oavsett var du bor eller var du kommer ifrån. Skolan ska vara likvärdig för alla och dina möjligheter att göra något på fritiden ska vara oberoende av hur mycket pengar du har. Som trebarnsförälder och tidigare bostadslös är jag väldigt mån om hyresrätterna och jag förbluffas av ombildningarna som majoriteten i kommunen drivit igenom. Kommunen har i många år försummat sin skyldighet att planera för bostadsförsörjningen och skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder, vilket resulterat i dagens skyhöga andrahandshyror och rekordlånga väntetider i bostadskön. Det är ohållbart.

De äldre i kommunen ska känna trygghet oavsett vilket boende och vilka stödinsatser hen har, genom bland annat en hög personalkontinuitet och en rättssäker biståndsbedömning. I ett Tyresö där vi bryr oss om varandra vill jag bo. Men det kräver att vi lyfter blicken och börjar tar ansvar för varandra.