59. Barbro Nordlöf

Bor: Hanviken

Ålder: 75

Jag flyttade till Hanviken 1973 och har arbetat inom försäkringsbranschen som personskadereglerare – mycket intressant. Jag har tidigare varit fullmäktigeledamot och är nu med i byggnadsnämnden och valnämnden. Jag är också nämndeman i Svea Hovrätt. Jag blev tidigt socialdemokrat när jag insåg att så mycket av de orättvisor man såg berodde på det politiska systemet.

Jag gick med i S-kvinnor 1976 och har sedan dess varit aktiv där. Jag brinner för frågor som gäller de äldre. Jag har på nära håll sett hur svårt det kan vara att få en plats på ett äldreboende. Jag skulle önska att den som vill flytta till ett äldreboende hade lite större inflytande över möjligheten till flytt än vad man har i dag.