60. Mikael Löthén

Bor: Ällmora

Ålder: 63

Tyresö är en kommun som jag känner väldigt starkt för. Jag flyttade 1964 som nioåring till Sikvägen och som vuxen har jag bott en tid i Fårdala. Sedan 2004 bor jag i Ällmora. Jag är Socialdemokrat för att det är garanten för att det inte lagstiftas om lägre löner och ett sämre anställningsskydd. För mig är det viktigt att det i kommunen byggs fler och billigare hyresrätter. Att det finns en välfungerande förskola och skola är också viktigt, att det ges stöd till idrottsföreningar som bedriver breddverksamhet bland ungdomar är också betydande för mig.