62. Bror Perjus

Bor: Ällmora

Ålder: 75

Jag bor i Ällmora, Brevik tillsammans med min hustru Karin. Jag är journalist, har skrivit ett antal böcker om samhällsfrågor och deltar gärna i den idépolitiska debatten. Jag är med i ABFs Verksamhetsråd och i den förening som kämpar för en rejäl utbyggnad av Kulturcentrum Kvarnhjulet till en spännande mötesplats och med kultur tillgänglig för alla. Socialdemokrat är jag därför att jag brinner för ett mera jämlikt samhälle som faktiskt är ekonomiskt mer effektivt än det ojämlika samhället, men också innebär ett bättre liv för alla med lägre spädbarnsdödlighet, bättre skolresultat, färre tonårsgraviditeter, bättre arbetsvillkor, mindre våld och kriminalitet, ett friskare liv, bättre folkhälsa, längre medellivslängd och ett värdigt åldrande. Jag tror på och kämpar för en demokrati som fungerar lokalt, nationellt, i Europa och globalt.