63. Ulla Johansson

Bor: Bollmora

Ålder: 71

Jag är socialdemokrat eftersom jag anser det jämlika samhället vara det enda rätta. Ett samhälle för endast starka är ett kallt samhälle. Jag anser att socialdemokratisk politik kan åstadkomma det jämställda samhället jag vill se. Jag vill verka för ett samhälle som har grundtrygghet för alla. Jag är född i Finland och kom till Sverige hit hösten 1964. Jag hade egentligen tänkt åka tillbaka till Finland efter vintern för att utbilda mig till lärare men blev kvar. Jag har bott i Tyresö sedan 1977.  Jag har arbetat med människor hela mitt yrkesverksamma liv, bland annat som vårdbiträde, föreståndare för servicehus, biståndshandläggare inom äldreomsorgen och för funktionsnedsatta och inom socialpsykiatrin.  Jag är sedan änka 2015 och har fyra barn och fyra barnbarn. Jag är intresserad av musik och gärna klassisk.