VIsionsbild -Planprogram för Trollbäckens centrumstråk

Vårt Trollbäcken kan bättre

Trollbäckens gröna och blå karaktär ska värnas, med den fina naturen och sjöarna. Samtidigt vill vi också bygga fler bostäder för att våra unga och gamla ska kunna bo kvar eller återvända till kommunen. I detta är färdigställandet av Trollbäckens centrumstråk centralt.

För att förstärka de lummiga gröna och blå värdena vill vi utveckla Gudöbroleden. Leden som går genom Trollbäcken bidrar idag till störande buller och avgaser för omkringboende. Vi vill därför bygga bullerplank och sänka hastigheten för att minska buller och avgaser från trafik.

Tyresö kommun har utrett möjligheterna till en bro till Skogås. Utredningen visar att den skulle vara mycket dyrt. Men framförallt är förslaget inte populärt bland boende i Trollbäcken. Vi säger därför tydligt NEJ till en bro till Skogås.

Vi vill utveckla Trollbäcken genom att:

  • Färdigställa planen för Trollbäckens centrumstråk med olika boendeformer, nya arbetsplatser och en utökad service.
  • Alléplan ska utvecklas till ett grönt torg med service, handel, kontor, restauranger och caféer.
  • Sänka hastigheten på Gudöbroleden för minskat buller och utsläpp.
  • Bygga ett bullerplank längs med Gudöbroleden.
  • Vi säger NEJ till bro en bro till Skogås.