En öppen och demokratisk folkkyrka

Ju fler som deltar i kyrkovalet, desto bättre förutsättningar att få en demokratisk folkkyrka som omfattar alla. Med din röst kan du påverka kyrkans utveckling på samtliga nivåer – utnyttja den!
Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att Svenska kyrkan ska vara en öppen och engagerad folkkyrka för alla. När samhället utsätts för påfrestningar och när orättvisorna ökar måste kyrkan vara tydlig både i ord och handling. Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi därför arbeta för:

• En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt
• En öppen och välkomnande folkkyrka
• En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare

Vår idé om en öppen och samhällsengagerad folkkyrka är nu hotad av grupper som vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande. Därför behöver vi vara många som står upp för allas lika värde och rätt, för HBTQ-personers självklara rätt att mötas med respekt och möjlighet att delta i kyrkliga handlingar.

Vi vill försvara idén om en kyrka som möter människor i nöd, både här hemma i Sverige och runt vår jord. Och vi måste kunna arbeta för att kyrkan som arbetsgivare blir ett föredöme.

Därför ber vi dig att lova att gå och rösta den 17 september! 

Här kan du läsa mer om Socialdemokraterna i Tyresös arbete i kyrkovalet 2017.  Är du nyfiken på våra företrädare?

 

Varför är det viktigt att vara med och rösta?

Kyrkan är beroende av människors engagemang och aktiva deltagande. Kyrkans förtroendevalda har ansvaret för att vi ska ha en öppen folkkyrka, där det är viktigt med erfarenhet och bred kompetens.

Ju fler som deltar i kyrkovalet, desto bättre förutsättningar att få en demokratisk folkkyrka som omfattar alla. Med din röst kan du påverka kyrkans utveckling på samtliga nivåer – utnyttja den!