Etikett: Fritid

Nytt sportcenter!

Socialdemokraterna vill flytta ishallen Tyresö Centrum till Petterboda och bygga ett nytt sportcenter – förslag läggs på kvällens kommunfullmäktige.

Tyresös rika fritidsliv är en glädje för oss alla. Issporterna har många aktiva, och kapaciteten på halltider är knapp, ett problem som också delas av många andra idrotter. Skicket på ishallen har aktualiserats i och med utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum, då den planerar att rivas för att bereda plats åt nya bostäder. Tyresö ishall…

Läs mer